Moeizame ontlasting?

Moeizame ontlasting, zoals vaak kleine beetjes moeten ontlasten, moeilijk ontlasting kwijt kunnen of obstipatie kan voorkomen bij mannen en vrouwen. 

De klachten kunnen ontstaan na darmoperaties of bij een verzakking. Ook een verhoogde spanning in de bekkenbodem (een overactieve bekkenbodem), of het verkeerd gebruik van de spieren kunnen klachten geven.

Behandeling

De behandeling bestaat uit bewustwording en het leren ontspannen van de bekkenbodem. Ook leer je hoe je de bekkenbodem op de juiste manier kunt gebruiken. Er kan geoefend worden om de aandrang weer goed waar te nemen. Zonodig krijg je adviezen ten aanzien van het gebruik van juiste voeding en voldoende vezels en vocht.