Vaak plassen en veel aandrang?

Hevige aandrang

Bij hevige aandrang en/of vaak plassen van kleine beetjes zonder dat er een blaasontsteking is, kan er sprake zijn van een te hoge bekkenbodemspanning.

Behandeling

Behandeling kan bestaan uit gerichte ontspanningsoefeningen en het leren toepassen van blaastraining, zodat de blaas weer goed gevuld kan worden en je de aandrang de baas wordt.

 

Bekkenfysiotherapie in Amersfoort, Hoogland en Kattenbroek