Zwangerschap en bevalling

Hoe gaat het nu met je bekkenbodem?

Bekken en de bekkenbodem.

Het bekken bestaat uit twee bekkenhelften met daartussen het heiligbeen met het stuitje. De onderzijde van het bekken wordt afgesloten door de bekkenbodemspieren. In het bekken liggen de blaas, baarmoeder en endeldarm. Ze worden op hun plaats gehouden door banden die vastzitten aan het bekken en ondersteund door de bekkenbodem.

De bekkenbodem moet kunnen aanspannen om urine, ontlasting en windjes tegen te houden, en ontspannen om te kunnen ontlasten en plassen. Ook speelt de bekkenbodem een rol bij vrijen en de bevalling.

Zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap neemt de druk op de bekkenbodem toe door de groei van de baarmoeder en het gewicht van de baby. Later in de zwangerschap gaat de baby steeds meer druk uitoefenen op de blaas, waardoor je meer aandrang kunt krijgen om te plassen en vaker naar het toilet moet.

Onder invloed van het zwangerschapshormoon neemt de elasticiteit van zowel de bekkenbodem als de banden rondom het bekken toe. Dit is nodig om tijdens de bevalling ruimte te maken voor de baby. Dit maakt het echter lastiger om je bekkenbodemspieren krachtig aan te spannen. Vooral tijdens lichamelijke inspanning zoals tillen en bukken, maar ook bij niezen, hoesten en lachen kan dit urineverlies tot gevolg hebben (stress-urine incontinentie).

Daarnaast neemt de beweeglijkheid van de bekkenring tijdens de zwangerschap toe. Dit kan klachten veroorzaken als pijn en moeite met lang staan en lopen.

Bevalling.

Tijdens de persfase van de bevalling wordt de bekkenbodem flink opgerekt. Dit kun je vergelijken met een forse sportblessure.

Vlak na de bevalling voelt de bekkenbodem anders aan. Het is soms niet goed te voelen wanneer je moet plassen of ontlasten. Misschien kun je urine en ontlasting nog niet goed ophouden of heb je last van een zwaar of drukkend gevoel bij de vagina.

Net als bij een sportblessure komt dit meestal met rust en geleidelijk opbouw van oefeningen en activiteiten weer goed.

Wanneer heb je meer kans op bekken- en bekkenbodemklachten na de bevalling?

* als je lage rugklachten of bekkenklachten hebt gehad vóór of tijdens de zwangerschap,

* als je urineverlies of verzakkingsklachten hebt gehad voor of tijdens de zwangerschap,

* na een (sub) totaal ruptuur,

* na een vacuüm-, of tangverlossing,

* als je langer dan 1 uur hebt geperst,

 * als het geboortegewicht van je baby meer dan 4000 gram was.

Ook al heb je geen klachten dan is het toch van belang stil te staan bij bovengenoemde risico’s. Loop je meer risico, dan is het belangrijk dat je je bekkenbodem in goede conditie brengt en houdt.

Conditie van de bekkenbodem.

De bekkenbodem speelt tijdens de zwangerschap en bevalling een bijzondere rol. Het is daarom zeker zinvol om deze spieren regelmatig te trainen door bekkenbodemoefeningen te doen.

Je houdt de spieren in conditie en verkleint daarmee de kans op klachten in het bekken en bekkenbodemgebied. Zo zorg je voor een goed herstel na de bevalling.

Ook verklein je de kans op klachten in de toekomst. In de menopauze neemt de kwaliteit van het steunweefsel in het lichaam in het algemeen af. Een goed getrainde bekkenbodem verkleint ook in deze levensfase het risico op het ontstaan van klachten als urine-incontinentie en verzakkingen.

Bekkenbodemoefeningen na de zwangerschap >>>

Tips

* Door regelmatig bekkenbodemoefeningen te doen kun je de bekkenbodemfunctie verbeteren.

* Door juist gebruik van de bekkenbodem, rug-, en buikspieren tijdens dagelijkse activiteiten zoals tillen, staan, lopen, gaan zitten en sporten verklein je de kans op klachten in het bekkengebied.

* Span je bekkenbodemspieren aan bij buikdruk verhogende momenten als niesen, lachen, springen en tillen. Door oefenen kan het een automatisme worden.

 * Zet de adem niet vast tijdens inspanning.

* Zorg voor een goede stoelgang door voldoende te drinken en vezelrijk te eten. Dit voorkomt te hard persen tijdens de ontlasting en daarmee teveel druk op de bekkenbodem.

* Voorkom overgewicht en daarmee extra druk op de bekkenbodem

Consult.

Heb je nog vragen dan is het misschien verstandig om een afspraak te maken voor een consult. Samen met jou kan ik de risicofactoren en eventuele klachten in kaart brengen, het bekken en de bekkenbodem onderzoeken, adviezen geven en zo nodig een individueel oefenschema opstellen of een behandeling starten.